Prayer for the Poor

Prayer for the Poor

Who is Jesus to me? Jesus is the Word made Flesh. Jesus is the Bread of Life. Jesus is the Victim offered for our sins on the Cross. Jesus is the Sacrifice at Holy Mass for the sins of the world and mine. Jesus is the Word – to be spoken. Jesus is the Truth – to be told. Jesus is the Way – to be walked. Jesus is the Light – to be lit. Jesus is the Life – to be loved. Jesus is the Joy – to be shared. Jesus is the Sacrifice – to be given. Jesus is the Bread of Life – to be eaten. Jesus is the Hungry – to be fed. Jesus is the Thirsty – to be satiated. Jesus is the Naked – to be clothed. Jesus is the Homeless – to be taken in. Jesus is the Sick – to be healed. Jesus is the Lonely – to be loved. Jesus is the Unwanted – to be wanted. Jesus is the Leper – to wash his wounds. Jesus is the Beggar – to give him a smile. Jesus is the Drunkard – to listen to him. Jesus is the Little One – to embrace him. Jesus is the Dumb – to speak to him. Jesus is the Crippled – to walk with him. Jesus is the Drug Addict – to befriend him. Jesus is the Prostitute – to remove from danger and befriend her. Jesus is the Prisoner – to be visited. Jesus is the Old – to be served.
To me Jesus is my God, Jesus is my Spouse, Jesus is my Life, Jesus is my only Love, Jesus is my All in All, Jesus is my Everything.
Amen.
(By Mother Teresa of Calcutta.)

14 Comments

 1. Diana
  Mar 13, 2015 @ 02:34:08

  Amen

  Reply

 2. Ma. Belinda Isla
  Mar 14, 2015 @ 01:04:27

  Lord please tulungan mo po ang mga inggitero at inggitera sa amin ilayo mo po kami sa mapanira nilang dila at tulungan mo po kaming maging matatag upang Hindi na namin patulan pa ang mga paninira nila bagkus lawakan mo po ang aming pang unawa upang maunawaan sila at magaan as aming kalooban na patawarin sila…
  Nagtitiwala at umaasa po ako na sila ay maliwanagan sa huli’y makita nilang ang Kabutihan at Kalooban mo LORD GOD ang maghahari at makapangyayari sa buhay ko at sa buhay naming lahat…
  Nanalig po ako dumadalangin na lagi mo po along ililigtas sa lahat ng kapahamakan, panganib, maging sa anumang tawag ng tukso, kasamaan o kasalanan na maglalayo sa akin mula sa iyo… Kumakapit po ako ng mahigpit at tulungan maging malakas, matatag, at malusog mentally, emotionally, at lalong lalo na Spiritually Healthy walang anumang karamdaman upang maging maayos at maliwanag makapag isip at magampanan kong ganap ang aking mga tungkulin bilang isang Kristian, mamamayang Pilipino, isang anak na nagnanais tumulong sa magulang at sa kapatid, isang manggagawa na nagnanais magsikap upang magtagumpay at mamuhay ng simple name kontento sa biyaya ng Panginoon maligaya kasama ko ang mga mahal sa buhay…
  Maraming Salamat po Panginoon.
  Ito ang aking samo’t dalangin sa pangalan ng Anak Mong si Hesus; sa Kaluwalhatian ni Birheng Maria kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. AMEN
  Panginoon Dinggin Mo ang Aming Panalangin…

  Reply

 3. Fundoh Sy
  Mar 16, 2015 @ 23:14:25

  Amen.You are so inspiring Mother Teresa, rest well with the angels in the presence of God.

  Reply

 4. Djè Bi Djè Philippe
  Mar 22, 2015 @ 07:59:18

  Jesus is ALL my life, ALL i can do !
  Jesus is my God !!

  Reply

 5. ada
  Mar 22, 2015 @ 10:09:47

  Amen

  Reply

 6. Yda
  Mar 27, 2015 @ 19:15:54

  Amen…

  Reply

 7. Fran murphy
  Apr 20, 2015 @ 11:49:34

  I love reading these posts..at times I’m lost, then I read these posts…amen

  Reply

 8. Donna Mayo
  May 04, 2015 @ 13:44:58

  Amen

  Reply

 9. Feliciana Cajigal pascua
  May 04, 2015 @ 14:17:13

  Amen

  Reply

 10. Katalina
  May 11, 2015 @ 13:23:54

  Dear Lord…please help the homeless & send your Angels to guide & protect…..may your light shine upon them to restore faith and send some healing to mend their crushed hearts…Amen

  Reply

 11. tony
  Oct 21, 2015 @ 01:21:05

  I love jesus more than anything on earth,because nobody understands me the way he do

  Reply

 12. Raphael williams Jr.
  Oct 21, 2015 @ 23:24:38

  Amen

  Reply

 13. Charles
  Jan 28, 2016 @ 22:12:11

  Jesus is all I have and I want more of him now.

  Reply

 14. Arnnj bagatila
  May 26, 2016 @ 14:33:45

  Lord papajesus Iloveyoupapagod I’m crying now because I’m so stupid I didnt look to you. Iwan ko bakit ako umiiyak ngayon eh dahil SA mga nabasa ko ngayun. Sana mapatawad mo ako papajesus.
  #alwayssaluteyou

  Reply

Hi Beloved ! Kindly Leave a Reply

privacy policy