Prayers to the Blessed Virgin for Every Tuesday

Prayers to the Blessed Virgin for Every Tuesday

MOST holy Mary, Mother of Goodness, Mother of Mercy, when I reflect upon my sins and upon the moment of my death, I tremble and am confounded. O my sweetest Mother, in the blood of Jesus, in thy intercession, are my hopes. Comforter of the sad, abandon me not at that hour; fail not to console me in that affliction. If even now I am so tormented by remorse for the sins I have committed, the uncertainty of my pardon, the danger of a relapse, and the strictness of the Judgment, how will it be with me then?
O my Mother, before death overtakes me, obtain for me great sorrow for my sins, a true amendment, and constant fidelity to God for the remainder of my life. And when at length my hour has come, then do thou, Mary, my hope, be my aid in those great troubles wherewith my soul will be encompassed. Strengthen me, that I may not despair when the enemy sets my sins before my face. Obtain for me at that moment grace to invoke thee often, so that with thy sweet name and that of thy most holy Son upon my lips I may breathe forth my spirit. This grace thou hast granted to many of thy servants; this, too, is my hope and my desire. Amen
(3 Hail Marys in reparation for blasphemies against the Blessed Virgin Mary.)

5 Comments

 1. Sandie Webb
  Mar 01, 2016 @ 22:07:08

  May the light of Our Holy Mother warm the hearts of all who have joined us here today, Amen.

  Reply

 2. Ludmila Kmet
  Mar 16, 2016 @ 04:26:41

  Thank you dear Blessed Virgin Mother of Jesus and our sweet Mother <3

  Reply

 3. Ruth Anyanah
  Feb 01, 2017 @ 06:32:25

  Amen!.

  Reply

 4. simon sohail
  Feb 12, 2017 @ 20:08:23

  sweet mother virgin Mary bless me Amen

  Reply

 5. Suzana saloma
  Apr 25, 2017 @ 12:41:00

  MISAO IZ EVANĐELJA DANA
  Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!
  II. vazmeni tjedan
  Utorak, 25. 04. 2017.
  SV. MARKO EVANĐELIST
  Blagdan
  ČITANJA:
  vl: 1Pt 5,5b-14; Ps 89,2-3.6-7.16-17; Mk 16,15-20
  BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
  crvena
  IMENDANI:
  Marko, Markica, Klarencije, Maroje, Ermin, Franka, Robert
  Prvo čitanje:
  1 Pt 5, 5b-14
  Pozdravlja vas Marko, sin moj.
  Čitanje Prve poslanice svetog Petra apostola
  Predragi! Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.
  Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.
  Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.
  Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.
  Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!
  Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.
  Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi!
  Mir svima vama koji ste u Kristu!
  Riječ Gospodnja.
  Otpjevni psalam:
  Ps 89, 2-3.6-7.16-17
  Pripjev:
  O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.
  O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
  od pokoljenja do pokoljenja
  usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
  Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
  U nebu utemelji vjernost svoju.
  Nebesa veličaju čudesa tvoja, Gospodine,
  i tvoju vjernost u zboru svetih.
  Ta tko je u oblacima ravan Gospodinu,
  tko li je Gospodinu sličan među sinovima Božjim?
  Blago narodu vičnu svetom klicanju,
  on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
  u tvom se imenu raduje svagda
  i tvojom se pravdom ponosi.
  Evanđelje:
  Mk 16, 15-20
  Propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.
  Čitanje svetog Evanđelja po Marku
  U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.«
  I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.
  Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.
  Riječ Gospodnja.

  Reply

Hi Beloved ! Kindly Leave a Reply

privacy policy